KONTAKT NUMBER +372 56 22 9291
VASTAME TEILE

Esmasp - Pühap 24h

AADRESS

Aadress: Raplamaa, Märjamaa vald, Kasti tee 46, 78302

⚡️Millest koosneb piksekaitse ja kuidas see töötab?⚡️

Hoonete piksekaitse on tervik, mis koosneb välis- ja sisesüsteemist.
Piksekaitse välissüsteemi ülesandeks on ehitist tabava välgu püüdmine, välguvoolu juhtimine tabamispunktist maasse ning voolu hajutamine maas. See saavutatakse välise piksekaitsesüsteemi erinevate osade abil, milleks on välgupüüdurite süsteem, allaviikude süsteem ja maandurite süsteem.
Sisesüsteemi põhiliseks osaks liigpingepiirikud. Liigpingepiirikud paigaldatakse enamasti elektrikilpi ning seda tohib teha vaid vastava pädevusega spetsialist. Need on ette nähtud elektrivõrkude ja elektriseadmete kaitseks liigpingete ja impulssvoolude eest.
Piksekaitse juures on oluline ka maandus, kui maandust pole, siis on piksekaitse kahjulik ning äike võib lüüa süsteemi sisse ja hoone süüdata.

❗️Piksekaitsesüsteemi tuleks kontrollida iga kahe kuni nelja aasta tagant, et veenduda selle töökorras olekus.

 

Väline piksekaitse
1. Harjaklamber
2. Multi-Klemm
3. Piksevarras isoleeritud kinnitustraaversiga
4. Piksevarras
5. Vardahoidja
6. Katuseklamber
7. Toruklamber
8. KS-Klemm
9. Räästarenniklemm
10. Lumetõkkeklemm
11. Seinaklmaber
12. Vihmaveetoruklamber
13. Sädevahemik
14. Lahutusklemm riba/ümar
15. Ribajuhihoidja
16. Isolatsioon
17. Valtsiklemm
18. Allaviik
19. Vundamendimaandur
20. Diagonaalklemm
21. Ribajuhihoidja

 

Sisene piksekaitse
22. Potentsiaaliühtlustuslatt
23. Sisendkilp
24. Elektriarvesti
25. Liigpingepiirik
26. Jaotuskilp
27. Maandusjuhid
28. Veevarustus
29. Gaasivarustus
30. Boiler
31. Boileri ventiil
32. Vann
33. Gaasiarvesti
34. Veearvesti
35. Keskküte
36. Dušš
37. Kanalisatsioon
38. Elektroonilised seadmed
39. Täppisliigpingekaitse
40. Telefon

⚡️Millistel hoonetel peab olema piksekaitse?⚡️

Piksekaitse peab olema I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonel, mille kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 meetrit kõrgemale.

Hoone kõrgusest olenemata tuleb piksekaitse paigaldada:
1) TP2 (tuld takistav)- ja TP3 (tuld kartev)-klassi kuuluvale II või IV kasutusviisiga hoonele, kui sellise hoone
kandekonstruktsioon ei ole A1 või A2 tuletundlikkusega;
2) III kasutusviisiga hoonele;
3) VI kasutusviisiga hoonele, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse sellise omadusega materjali;
4) lahtisele IV kasutusviisiga ehitisele, kus on korraga rohkem kui 200 kasutajat;
5) loomapidamishoonele, kus on rohkem kui 100 looma.

Hoonete kasutusviis on määratud vastavalt hoone kasutamisotstarbele:
1) I kasutusviis – eluhooned;
2) II kasutusviis – majutushooned;
3) III kasutusviis – hoolekande- ja kinnipidamishooned;
4) IV kasutusviis – kogunemishooned;
5) V kasutusviis – kontorid;
6) VI kasutusviis – tööstus- ja laohooned;
7) VII kasutusviis – garaažid.

Piksekaitse paigaldamise kohustusega ehitised on kehtestatud 30.03.2017 vastu võetud siseministri määrusega nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.