• Kas hoonetele saab ise piksekaitse süsteemi paigaldada?
  Piksekaitset ei soovita me ise paigaldada. Süsteemi peaksid projekteerima ning paika panema ainult kogenud ja usaldusväärsed piksekaitse paigaldajad. Spetsialistid seavad süsteemi üles vastavalt riiklikele ohutusstandarditele ning koostavad selle kohta ka vajaliku dokumentatsiooni.
 • Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
  § 39. Piksekaitse (1) Piksekaitse peab olema I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonel, mille kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 meetrit kõrgemale. (2) Olenemata hoone kõrguse suhtest ümbruskonna hoonestusega, peab piksekaitse paigaldama: 1) TP2- ja TP3-klassi kuuluvale II või IV kasutusviisiga hoonele, kui sellise hoone kandekonstruktsioon ei ole A1 või A2 tuletundlikkusega; 2) III kasutusviisiga hoonele; 3) VI kasutusviisiga hoonele, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse sellise omadusega materjali; 4) lahtisele IV kasutusviisiga ehitisele, kus on korraga rohkem kui 200 kasutajat; 5) loomapidamishoonele, kus on rohkem kui 100 looma. (3) Piksekaitse projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldamisel lähtutakse asjakohasest standardist. (4) Hoone piksekaitsesüsteemi kaitseklassi valikul peab lähtuma asjakohase standardi alusel koostatud riskianalüüsi tulemustest või järgmistest nõuetest: 1) I kaitseklassiga piksekaitse peab olema, sõltumata hoone kõrgusest, plahvatusohtlikul tööstushoonel või -laol ja lennujuhtimiskeskusel; 2) II kaitseklassiga piksekaitse peab olema, sõltumata hoone kõrgusest, kõrge tuleohuga tööstushoonel või laol, hoonel, kus on ööpäev ringi hoolealuseid, nagu haigla, hooldekodu või lastekodu, Häirekeskuse hoonel, raadio- ja televisioonimastil ning hoonel kõrgusega üle 100 meetri; 3) III kaitseklassiga piksekaitse peab olema, sõltumata hoone kõrgusest, inimeste kogunemiskohtadel, nagu kool, lasteaed, teater, kino, ujula, staadion või spordihall, milles pealtvaatajate kohtade arv on üle 200, hotellil, kus voodikohtade arv on üle 60, tööstushoonel, kus ei ole kõrget tuleohtu, büroohoonel, pangal või kauplusel, kui nende kasulik pind on üle 2000 ruutmeetri, loomapidamishoonel, kus on rohkem kui 100 looma, ning hoonel kõrgusega üle 28 meetri; [RT I, 30.11.2018, 7 - jõust. 03.12.2018] 4) IV kaitseklassi kuuluvad ülejäänud hooned, kus piksekaitse on vajalik.
 • Kuidas piksekaitse toimib?
  Piksekaitse töötamise selgitamiseks peaks teadma, mis on äike ja miks tekib pikselöök. Hooneid ohustav pikselöök tekib erinevate potentsiaalidega pilvede ja maa vahel. Paratamatult jäävad sinna vahele ka hooned. Piksekaitse on vajalik selleks, et väguvool ei läbiks ehitise konstruktsioone. Piksekaitse koosneb püüdurist, allaviigust ja maandusist. Püüdur paigaldatakse selliselt, et pikselöök tabaks püüdurit, mitte hoonet. Allaviigud on ühendatud püüduritega ja nende kaudu juhitakse välguvool ohutult maandurisse.
 • Kas piksekaitse on igavene või aegub aastatega?
  Piksekaitsesüsteem ei ole igavene, kõik materjalid vananevad ilmastikutingimuste mõjul. Kui piksekaitsesüsteemi eest hoolt kanda, siis kestab ja töötab ta pikalt.
 • Kas katkist piksekaitse süsteemi saab ise parandada?
  Katkist piksekaitsesüsteemi saab ise parandada, aga selleks peab teadma standardi nõudeid ja kasutama selleks sobivaid materjale. Lihtsam on lasta see töö teha spetsialistidel, kes sellega iga päev tegelevad.
 • Millest sõltub piksekaitse ning maanduse hind?
  Piksekaitsesüsteemi hind sõltub põhiliselt paigalduse hinnast ja eriti maanduse paigalduse hinnast. Enne haljastuse rajamist on maandust palju soodsam ehitada, kui hiljem. Piksekaitse paigalduse teeb kallimaks näiteks tõstuki kasutamise vajadus. Piksekaitse tarvikute hind sõltub klambrite valikust, kas valida pikema ealiseb roostevaba terasest või plastist fiksaatoriga kinnitusklambrid.
 • Kuidas ma tean, kas minu hooned vajavad piksekaitset?
  Piksekaitse vajaduse selgitamiseks tehakse hoonele riskianalüüs, mis võtab arvesse hoone iseloomu, mõõtmeid, tuleohutus andmeid ja selles viibivate inimeste arvu.
 • Kas piksekaitse paigaldusega on kaitstud ka majas olevad seadmed?
  Väline piksekaitsesüsteem kaitseb hoonet otsese pikselöögi eest, aga lisaks sellele tuleb paigaldada ka hoone sisene piksekaitse süsteem, ehk liigpingepiirikud. Need kaitsevad meie elektrisüsteemi ja elektroonika seadmeid.
 • Kui ma enda majale piksekaitse paigaldan, kas siis kõrval hooned on ka kaitstud?
  Piksekaitsesüsteem kaitseb enamasti ainult seda hoonet millele see on paigaldatud.
 • Kas piksekaitsena võib kasutada antennimasti või lipumasti?
  Saab aga enamasti nad ei kaitse kogu hoonet.

Menüü

Kontakt

Raplamaa, Märjamaa vald, Kasti tee 46, 78302

© 2023 Kõik Õigused on Kaitstud